Kinderfysiotherapie valt onder de basisverzekering en voor kinderen geldt geen eigen risico

 

Kinderfysiotherapie is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Wij hebben als kinderfysiotherapeut naast kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling ook kennis van andere ontwikkelingsgebieden zoals de taalspraak, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind.Onze praktijk is speciaal ingericht voor het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Kinderen kunnen zonder verwijzing van de (huis)arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, behandeld. (Dit wordt DTF genoemd: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).