Motorische ontwikkeling

Indicaties:

 • Voorkeurshouding
 • Schrijfproblemen (leesbaarheid, tempo, schrijfkramp)
 • Moeite aanleren motorische vaardigheden zoals fietsen, zwemmen, klimmen
 • Bijzondere voortbewegingsvormen zoals billen schuiven en tenen lopen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, zoals syndroom van Down, syndroom van Prader-Willi, Duchenne, Becker,
 • Verstandelijke beperking, mentale retardatie
 • Zintuiglijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, Autisme (ASS), pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Huilbaby
 • Te laag geboorte gewicht en/of te vroeg geboren (prematuur en/of dysmatuur kind)
 • Trauma t.g.v. de bevalling, zoals een PBL (plexus brachialis lesie)
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Psychiatrische- of gedragsproblemen die de motoriek beïnvloeden; b.v. ADHD of autisme

meisje slingert aan touw (evenwicht)Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut heeft naast kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling ook kennis van andere ontwikkelingsgebieden zoals de taalspraak, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind.

Er wordt geoefend in een kind-vriendelijke omgeving, waarbij het oefenmateriaal is aangepast op het ontwikkelingsniveau van het kind.