Prikkelverwerking

Indicaties (voorbeelden):

  • Problemen aandacht
  • Chaotische manier van werken
  • Angstig voor schommelen, klimmen etc.
  • Kieskeurig met kleding, soort voedsel
  • Niet graag aangeraakt willen worden
  • Niet goed stil kunnen zitten, veel wiebelen en friemelen
  • Slaapproblemen (inslapen en/of doorslapen)
  • Snel afgeleid worden door prikkels uit de omgeving of vanuit het kind zelf
  • Moeite hebben met veranderingen

meisje speelt met tast materiaalKinderen die moeite hebben met de prikkelverwerking kunnen verschillende uitingsvormen laten zien.

Grofweg kan er een onderscheid gemaakt worden tussen kinderen die overgevoelig zijn voor prikkels en kinderen die ondergevoelig zijn. Vaak zie je mengvormen (overgevoelig voor de ene soort prikkels en ondergevoelig voor andere prikkels). Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden tussen kinderen die prikkel zoekend zijn (b.v. veel bewegen, friemelen) of prikkel mijdend zijn (b.v. terugtrekken, ‘sloom’).

De kinderfysiotherapeut is in staat om in kaart te brengen of en waar over- en onder gevoeligheden liggen en hoe het kind er mee om gaat. Hierdoor kan een individueel behandelplan worden opgesteld.

Het doel is dat het kind en diens omgeving begrijpt hoe de prikkelverwerking van het kind in elkaar steekt en hoe het daar zo goed mogelijk mee om gegaan kan worden. Soms is het noodzakelijk dat er daardoor aanpassingen in de omgeving worden gedaan. Een kind leert (evt. m.b.v. van zijn/haar omgeving) regulatie strategieën. Ook zal de therapie zich richten op het verbeteren van de prikkelverwerking.

Bij kinderen met autisme, ADHD of HSP (hooggevoeligheid) worden vaak problemen met de prikkelverwerking gezien. De problemen kunnen echter ook op zichzelf staand zijn.

Een andere term voor prikkelverwerking is sensorische informatieverwerking en/of sensorische integratie.

Sensorisch betekent zintuigelijk. Via de zintuigen kunnen wij informatie opnemen. De bekende zintuigen zijn de huid (tast), de ogen (visueel), de oren (auditief), de neus (reuk) en de mond (smaak). We hebben echter ook “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit onze spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen (zoals blaas en darmen).

Ons zenuwstelsel verwerkt de informatie vanuit de verschillende zintuigen. Goede verwerking van prikkels vanuit onze zintuigen is voorwaarde om adequaat op onze omgeving te kunnen reageren.

Bij kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking werken de zintuigen zelf over het algemeen goed, maar zijn er problemen aanwezig in de verwerking van deze prikkels. Prikkels kunnen rommelig waargenomen worden of ze ervaren sommige prikkels juist minder sterk dan leeftijdsgenootjes. Normale prikkels kunnen bijvoorbeeld als bedreigend worden ervaren of juist onvoldoende worden waargenomen. De wereld om ons heen kan zo bedreigend of verwarrend zijn.
Wanneer er problemen zijn met de verwerking van zintuiglijke prikkels kan dit van invloed zijn op de motorische ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele (wat zich bijvoorbeeld uit in het gedrag van het kind) en de verstandelijke ontwikkeling (zoals het schoolleervermogen).

Voor kinderen die problemen hebben met de informatieverwerking hebben we een samenwerkingsverband met een orthopedagoog.
Zie ook pagina  problemen in de informatieverwerking