Plagiocephalometrie

Sinds baby’s niet meer op de buik worden gelegd tijdens het slapen, is het ontstaan van een voorkeurshouding flink toegenomen. Soms ontstaat hierdoor ook een afplatting van het achterhoofdje van het kind. Zo’n afplatting wordt een plagiocephalie genoemd.

Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. PCM kan gebruikt worden voor onderscheidend (de mate van afwijking van normaal) en longitudinaal (ontwikkeling in de tijd) onderzoek.

Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de omtrek van het hoofd. PCM is een gemakkelijk toepasbare, niet-belastende, goedkope en betrouwbare manier om hoofdmetingen te verrichten.